Situri satesti cu biserici fortificate in Transilvania > Viscri > Ansamblul bisericii evanghelice fortificate > Arhitectura


Arhitectura


DESCRIERE OBIECTIV INDIVIDUAL

Ansamblul este format din biserica fortificată şi două incinte de apărare. Prima incintă este întărită cu şase turnuri de apărare amplasate devansat faţă de zid cu excepţia turnului porţii care este amplasat spre interior, iar a doua incintă prinde casa paznicului cetăţii, micul turn al porţii fiind dispărut.

- Plan

Biserica: tip sală, alcătuită din:

- absidă  semicirculară  neregulată  la  bază, poligonală la partea superioară, adăposteşte orga în spatele altarului pe o emporă construită în 1723

- cor trapezoidal,

- sacristie  cu  plan  dreptunghiular,

- arc triumfal semicircular, datat sec al XVIII-lea 

- o singură navă de formă trapezoidală, cu laturile de 13,39m (N), 6,61m (E), 13,40m (S), 5,91m (V), rezultată în urma extinderii, în primul sfert al sec.  al XVI-lea  a vechii capele romanice din sec. al XII-lea  şi contopirii cu vechiul turn donjon din sec. al XIII-lea;

  funcţional, nava se desfăşoară pe două niveluri, primul la cota accesului principal, iar nivelul al doilea, al tribunelor din lemn se află la cota +2,90. Tribunele se desfăşoară  pe toată lungimea laturilor de sud şi de nord pe o lăţime de 1,00 m, iar pe latura de vest pe o lăţime de 1,95 m şi sunt susţinute de o structura de grinzi principale şi secundare rezemate pe 8 stâlpi de lemn;

  accesul se face pe latura de sud  prin trei goluri în zidărie, două la nivelul I precedate de edicole cu deschideri semicirculare şi unul la nivelul II al tribunelor, în vecinătatea turnului clopotniţă; un alt acces este cel de pe latura de nord a corului, prin sacristie;

  iluminarea spaţiului interior al navei se realizează pe latura de sud prin intermediul a două ferestre terminate în arc frânt, situate la nivelul tribunelor şi a două ferestre circulare, una la nivelul I, între cele două intrări, iar cealaltă sub cornişă, deasupra accesului la tribună, în vecinătatea turnului bisericii

- turnul bisericii cu plan pătrat cu latura de cca. 7,80 m, cu şapte niveluri din zidărie de piatră. Nivelele I şi II sunt boltite cu bolţi cilindrice, restul nivelelor fiind despărţite prin planşee pe grinzi de lemn. La  nivelul VI perimetral pe exterior se află o galerie de apărare din lemn. Accesul în turn se face din nava bisericii printr-un gol de dimensiuni mici cu ancadrament simplu de factură gotică,  scara de acces la nivelele II şi III este cuprinsă în grosimea zidăriei iar accesul la nivelele superioare se face prin scări de lemn interioare;

 

Cetatea: este formată din două incinte de fortificare construite din piatră de râu şi de carieră.

Prima incintă, are un traseu poligonal neregulat, adaptat configuraţiei terenului, înglobează, pe laturile de sud, est şi nord-est, zidul incintei din sec. al XIII-lea. Accesul se face prin poarta masivă de lemn căptuşită cu benzi de metal aflată sub turnul porţii, precum şi prin portiţa situată între Turnul porţii şi Turnul de sud
Turnul porţii: are cinci niveluri. Primul nivel, cel de acces în incintă, boltit cilindric, este ca şi următoarele trei niveluri de apărare, din zidărie. Ultimul nivel este galeria de apărare din lemn care a fost reamenajată ca încăpere a clopotelor. Accesul la nivelul doi se face printr-o scară de lemn, din incintă, pe latura de vest, iar  la nivelele superioare prin scări de lemn interioare.  Forma în plan este  dreptunghiulară cu dimensiuni pe exterior de 5,30 x 4,30 m.
Turnul de sud are patru niveluri din care trei de zidărie şi un nivel al galeriei de apărare. Accesul la primul nivel se face de la nivelul de călcare din incintă pe latura de nord, iar la nivelul doi printr-o scară de lemn aflată sub şopron. Accesul la nivelul trei se face de pe scara Tunului de intrare printr-o scară adosată laturii de nord a turnului. Forma în plan este trapezoidală cu dimensiuni de 6,0 m baza mare, 5,2 m baza mică şi 5,0 m latura de est. Turnul este lipit de bastionul de sud
Bastionul de sud: are două niveluri rezultate în urma transformărilor. Nivelul inferior este rezultatul unificării a două niveluri iniţiale, accesul fiind posibil atât de la nivelul I iniţial cât şi prin accesul de la nivelul al II-lea, original, printr-o supantă. Actualul nivel doi este galeria de apărare din lemn la cere se accede de la nivelul inferior de pe supantă. Galeria Bastionului corespunde cu galeria Turnului de sud, fiind unite.
Forma în plan este dreptunghiulară cu dimensiuni de 13,0 m x 7,5 m.
Turnul de vest: are  cinci niveluri din care ultimul este galeria de apărare din lemn. Accesul la primele patru niveluri este realizat independent, pentru fiecare în parte, din şopron, iar la nivelul galeriei se face printr-o  scără de lemn interioară de la nivelul patru. Ultimul nivel de zidărie servea ca locuinţă a preotului în caz de asediu.  Forma în plan este pătrată cu latura de cca. 7,0 m.
Turnul de nord : are patru niveluri din care ultimul este galeria de apărare din lemn. Accesele la primele două niveluri se fac din sopron, la nivelul al III-lea printr-o scară de lemn de la nivelul de călcare al curţii, iar la galerie printr-o scară de lemn improvizată ce trece pe lângă zidul de sud, străpungând acoperişul şopronului. Forma în plan este trapezoidală cu baza mică de 7,0 m, baza mare de 8,4 m şi înălţimea de 7,5 m.
Bastionul de est: este o construcţie cu patru niveluri, din care trei de zidărie şi un nivel de lemn, al galeriei de apărare. Accesul la nivelul inferior se face din exteriorul incintei pe latura de est. Accesul la nivelul doi se face din exteriorul incintei pe latura de sud, iar la nivelul trei, printr-o scară de lemn aflată pe latura de vest sub acoperişul sopronului. Nivelul trei asigură accesul printr-o scară de lemn la galeria de apărare. Forma în plan este dreptunghiulară cu dimensiuni, pe exterior, de 7,0  x 13,0 m.
Zidurile primei incinte sunt dublate la interior de şoproane pentru provizii, cu acoperiş într-o apă, construite în locul vechiului drum de strajă.
A doua incintă are un traseu inelar, urmărind curba de nivel, include, pe latura de sud-vest, casa paznicului cetăţii, micul turn de poartă al acestei incinte nu se păstrează.

- Elevaţie

Înălţimile nivelelor, înălţimi caracteristice

Biserica:  8,50 m la cornişă; 15,0 m coama acoperişului
Turnul bisericii: 14,50 m la galeria de lemn
                           25,0 m la vârful acoperişului
Turnul porţii : 11,50 m la cornişă, 16,0 m la coamă
Bastionul de sud : 9,0 m la cornişă, 12,0 m la coamă
Turnul de vest: 11,0 m la cornişă, 18,0 m la coamă
Turnul de nord: 11,50 m la cornişă, 17,50 m la coamă
Bastionul de est: 11,50 m la cornişă, 165,0 m la coamă
Zidurile primei incinte: variabil 6,0 – 8,0 m
A doua incintă: 1,0 – 1,5 m
Forma în elevaţie:
Biserica : atât la interior cât şi la exterior, forme constante generate de cornişele situate la aceeaşi cotă. Caracteristica elevaţiilor este dată de planimetrie, decroşuri la turnuri pe exterior, contraforturile bisericii
Cetatea: atât la interior cât şi la exterior, este caracterizată de o imagine unitară cu accente pe zonele turnurilor

- Volumetrie

- Biserica: nava are volum prismatic, corul şi absida altarului au volum prismatic poligonal, acoperiş în două ape.
Turnul bisericii are volum prismatic, galeria de apărare de la nivelul al VI-lea este ieşită în consolă pe înălţimea unui nivel şi acoperită cu un volum cu forma trunchiului de piramidă. Volumul general al prismei este încheiat de piramida acoperişului.
- Cetatea:
Turnul porţii are volum prismatic, galeria de apărare din lemn este ieşită în consolă pe înălţimea unui nivel, acoperiş în patru ape
Turnul de sud are volum prismatic, galeria de apărare din lemn este ieşită în consolă pe înălţimea unui nivel, acoperiş în patru ape
Bastionul de sud are volum prismatic, galeria de apărare din lemn este ieşită în consolă pe înălţimea unui nivel, acoperiş în patru ape
Turnul de vest are volum prismatic, galeria de apărare din lemn este ieşită în consolă pe înălţimea unui nivel, acoperiş în patru ape
Turnul de nord are volum prismatic, galeria de apărare din lemn este ieşită în consolă pe înălţimea unui nivel, acoperiş în patru ape, piramidal
Bastionul de est are volum prismatic, galeria de apărare din lemn este ieşită în consolă pe înălţimea unui nivel, acoperiş în patru ape 
Zidurile primei incinte are înălţime variabilă într 4,0m÷6,55m, zidăria şopronului are înălţimi cuprinse într 1,30m÷1,45m.
A doua incintă: are înălţime variabilă între 1,55m ÷ 2,30m

- Faţade

- Biserica: în jurul corului contraforţuri legate la partea superioară cu arce în spatele cărora se află goluri de aruncare. Faţada sud a navei este marcată de pridvoarele din faţa acceslor în biserică. Faţada vest este o suprafaţă plană cu nivelurile marcate de golurile de tragere. Faţada nord a navei este fără goluri, prezenţa unor puternice contrafturi
- Cetatea: Faţadele turnurilor sunt simple, străpunse de golurile de tragere, caracteristic fiind galeriile perimetrale pe console de lemn de la nivelurile superioare

- Formă învelitoare

- Biserica: în două ape cu înclinaţie de 60º pe navă şi 75º pe apsidă, cu înălţime de 6,7m
Turnul bisericii: acoperis în patru ape, piramidal cu înclinaţie de 60º, cu înălţime de 6,0m
- Cetatea:
Turnul porţii: în patru ape cu înclinaţie de 60º, cu rupere de pantă,  înălţime de 4,5m
Turnul de sud: în patru ape cu înclinaţie de 45º, cu rupere de pantă,  înălţime de 3,15m
Bastionul de sud: în patru ape cu înclinaţie de 45º, cu rupere de pantă
Turnul de vest: în patru ape cu înclinaţie de 70º, cu rupere de pantă,  înălţime de 7,15m
Turnul de nord: în patru ape cu înclinaţie de 60º, cu rupere de pantă,  înălţime de 6,2m
Bastionul de est: în patru ape cu înclinaţie de 55º, cu rupere de pantă,  înălţime de 5,2m
Zidurile primei incinte – sopronul acoperit într-o pantă cu înclinaţie de cca. 40º(variabil)
A doua incintă nu este acoperită

- Compartimentare interioară

-     Biserica: - absida altarului, cor, sacristie,  o singură navă

Turnul bisericii – o încăpere pe nivel

Cetatea: Turnurile au câte o încăpere pe nivel

- Extinderi

Biserica:

- pe latura de nord a corului se află sacristia
- pe  partea  de  sud-est  a  absidei  altarului  se  află  încăperea  ce adăposteşte mecanismul orgii

Cetatea:

- Anexe

Biserica: încăperea  ce adăposteşte mecanismul orgii pe latura de sud – est a absidei

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE

- zidărie de piatră la biserică şi cetate
- arce şi bolţi din cărămidă
- structură de lemn la galeriile de apărare şi la şarpante

MATERIALE ŞI TEHNICI DE CONSTRUCŢIE / STRUCTURĂ

- piatră la zidării
- cărămidă la arce şi bolţi
- lemn la planşeul navei şi planşeele turnurilor, la eşafodajele galeriilor de apărare şi şarpante

MATERIALE DE ACOPERIŞ

Toate învelitorile sunt de ţiglă

COMPONENTE ARTISTICE

Biserica:

Arhivolta semicirculară cu ciubuc în axul intradosului la nişa tabernacolului vechii capele,
Portal gotic la accesul principal de sud
Ancadrament simplu de piatră, de factură gotică, în dreptul  accesului la turnul bisericii
Trei capitele cubice dintre care cel mare de dimensiuni 49 x 49 x 36 cm este compus dintr-un cub teşit, decorat pe cele patru părţi ale sale cu câte un semicerc mijlociu, mărginit de sferturi de cerc; canturile cubului sunt teşite şi se continuă la partea inferioară a capitelului în toruri semicirculare alipite unei semisfere. La bază capitelul prezintă o astragală. Celelalte capitele cubice, de dimensiuni 44 x 44 x 30 cm, se deosebesc de capitelul mare prin aceea că au pe fiecare latură patru semicercuri identice  

Cetatea: nu are componente artistice

MOBILIER

Biserica:

Cetatea: nu sunt prezente piese de mobilier

INSCRIPŢII

Biserica :
Deasupra arcului triumfal:
“Fornix autem quae erat rimarum un-/dique plena periculumque minans Genti/Albanae jussu ampl. Sedis Patrum de-/ sumpta et hoc errectum est tabernaculum./ Anno MDCCXXXXIII” Cf. W. Horwath, Die Deutsch-Weisskirchener..., p.92.
Cetatea :
Turnul porţii:
„1896”- sub arcul exterior, penultima contratreaptă
„1610” sgrafitti cu vrejuri şi frunze de viţă acoperite cu var – nivelul II, intrior peretele de nord în dreapta golului de tragere
„1804”,„1873” „1945” „1991”- pe tencuială, nivel II
Bastionul de sud:
„1838” – pe tencuiala coşului de fum la nivelul galeriei de lemn
Turnul de vest
MORTURe   /   T  MARC  K  /  ANNO 1705  /  D  ME          ∂  - pe partea de est sub şopron lângă uşă
„ANNO  MDCLVIII  FUNDAMENTUM  HVIVS   MUNITIONIS IACTA BATUR”- pe zidul de sud al turnului sub consolele de lemn ale galeriei 
 Turnul de nord,
  latura sudică
„Pax optima rerum. In pace de bello, in bello de pace cogites. Exstruitur anno 1630”
  latura nordică
„Anno MDCXXX  Pro aris et facis fundamentum hujus munitionis jactum 3 aprilis finis vero structurae ob varias bene coeptum opus distrahentes et remorantes causas cum de propitio demum impositus est – 14 iunii, Arhitectore Joan Hartmann Lebnecen”
Bastionul de est
„1828” – pe exterior latura sud

ÎNCADRARE STILISTICĂ

-

PATRIMONIU MOBIL

  Altarul clasicist conţine tabloul cu scena “Lăsaţi copii să vină la mine” semnat de pictorul Pankratz din Rupea.
  Emporele şi tribunele din sec XVII-XIX sunt create în stilul mobilierului popular pictat; în navă, tribuna de vest este datată 1694, empora de sud – 1783, iar tribunele din cor din 1795 şi 1833.
  Amvonul cu baldachin, în stil baroc popular datează din 1791.
  Cristelniţa este construită dintr-un capitel cu ciubuce aşezat pe un fragment de coloană, ambele provenind de la empora capelei din sec al XIII-lea.
  Orga instalată in empora aflată deasupra altarului în 1723 a costat 145 de florini şi a fost reparată în 1817 de meşterul Johann Thois din Râşnov (Rosenau) pentru 3500 florini
  În turnul porţii sunt instalate 4 clopote: cel mare, cu siluetă sveltă, nedecorat, databil în sec al XV-lea; clopotul cel mijlociu poartă inscripţia gotică “Magister Johes von Schesburg 1748”iar cel mic, nedatat, este decorat cu medalioane reprezentând un leu, un cerb, moartea şi un pui de căprioară; clopotul ceasului este nedatat