Situri satesti cu biserici fortificate in Transilvania > Viscri > Ansamblul bisericii evanghelice fortificate > Conservare


Conservare


STAREA GENERALĂ DE CONSERVARE

Biserica:

   - învelitoare refăcută, stare bună
degradări structurale:
   - fisuri în cheile golurilor ferestrelor
   - fisură verticală în axul peretelui de vest începând de la cota nivelului II al turnului în sus
   - fisură verticală în axul zidăriei corului, latura de est
   - fisuri verticale în prelungirea contraforţilor corului
   - desprinderi ale contrafortului de pe latura de nord situat în dreptul arcului triumfal
   - ieşire din verticală a peretelui de nord al navei (cca. 30cm pe o înălţime de 8,0 m)
   - fisuri  în bolţile edicolelor de pe latura de sud
alte degradări
   - umiditate prezentă perimetral pe o înălţime de până la 2,5 – 3,0 m înălţime în zidăria corului şi absidei precum şi pe latura de nord a navei
   - degradarea tencuielii pe zonele în care este prezentă umiditatea
  - degradări parţiale ale cornişei
  - tencuială spălată de precipitaţii la partea superioară a zidăriei
- Turnul bisericii
degradări structurale
  - fisuri verticale pe toată înălţimea zidăriei în axul golurilor, pe toate laturile. Fisurile sunt prezente atât la interior cât şi la exterior
  - pietre căzute din bolta peste nivelul I pe partea de sud
  - bolta prăbuşita pe cca. 30% din suprafaţă pe partea de S-E
  - lisa unei părţi a zidăriei din cheia golului de trecere în podul navei
alte degradări
  - mortarul de zidărie spălat de precipitaţii la partea inferioară a zidăriei pe o înălţime de cca. 3,0m
  - degradări ale pietrelor fasonate de pe colţurile turnului
- Cetatea:
Bastionul de est
 - zidăria este în stare bună
 - structura de lemn est în stare bună cu excepţia unei grinzi căzute la nivelul I pe latura de nord
 - structura de lemn a galeriei, şarpantei şi învelitoarea sunt în stare bună
 - umiditate în zidăria peretelui dinspre curtină, mai accentuată în colţul de S-V
Turnul porţii
 - stare generală bună, nu prezintă degradări structurale semnificative
 - la nivelele III şi IV sunt prezente urme ale reparaţiilor unor fisuri verticale, lacune în zidăria aflata deasupra golurilor de tragere din colţul de N-E
 - pe exterior tencuiala prezintă degradări la partea inferioară
 - lipsă mortar între pietrele zidăriei la partea inferioară
Turnul de sud
 - stare generală bună
 - sunt prezente fisuri in zona colţului de N-E şi sub golul de pe latura est la nivelul inferior
 - galerie reamenajată
Bastionul de sud
 - stare bună, reparaţii, galeria este reamenajată
Turnul de vest
degradări structurale
 - pe latura de est sunt prezente fisuri verticale la 30 mc de de legătura cu zidul de incintă spre nord şi la legătura cu zidul de incintă sre sud; lipsă scări de acces, scara de acces la nivelul IV grav degradată
 - pe latura de nord , fisură verticală în axul golurilor de la nivelele I, II, III, însoşită de alte fisuri situate de o parte şi alta a golurilor la cca. 1,0 – 1,5 m
 - pe latura de vest, demantelare a zidăriei în dreptul nivelului I, nu sunt fisuri vizibile
 - pe latura de sud, fisuri pe înălţime în dreptul golurilor începând cu nivelul III, fisură în partea de vest a golului de la nivelul I pe înălţimea nivelelor II şi III
Turnul de nord
degradări structurale
 - pe faţada de est, fisură verticală în axul golurilor dinspre est, pe toată înălţimea
 - pe faţada de vest, fisură verticală în axul golurilor dinspre nord pe înălţimea nivelurilor II şi III
 - la interior sunt prezente fisuri verticale pe pereţii de est şi de vest, fisură la 45° la nivelul II în parapetul şi deasupra golului dinspre vest, peretele de sud nu prezintă degradări vizibile
Zidurile primei incinte
 - între turnul de nord şi turnul de est:
   demantelări ale zidăriei în dreptul unor locaşuri de grinzi, fisură verticală la jumătatea traseului, fisură verticală în zona de inflexiune din apropierea turnului de est, tencuială lacunară pe exterior la bază şi la cornişă, vegetaţie dezvoltată pe contraforturile de pe exterior
 - între turnul de est şi turnul porţii este în stare bună
 - între bastionul de sud  şi turnul de vest este în stare bună, vegetaţie înaltă mult prea apropiată de zid (0,7 – 1,5 m)
 - între turnul de vest şi turnul de nord zidăria nu prezintă degradări structurale; la jumătatea distanţei dintre turnuri zidăria este neţesută pe toată inălţimea
A doua incintă prezintă ieşiri din verticală, demantelări pe porţiunile la care se mai păstrează elevaţia

LUCRĂRI ANTERIOARE DE RESTAURARE

1970-1971: DMI efectuează lucrări de cercetări arheologice (arhg. Mariana Dumitrache Beldie); lucrări de restaurare: se reface galeria de apărare a bastionului de est, se consolidează porţiunea de SE a primei incinte, sunt schimbate învelitorile la întregul ansamblu; costul lucrărilor este suportat de Consistoriul evanghelic CA
1970-1972 : lucrări de restaurare ale incintei şi bisericii sub conducerea arh. Hermann Fabini

PROPUNRI DE RESTAURARE, REABILITARE, RECONVERSIE

Sunt necesare lucrări de consolidare, restaurare la întregul ansamblu, păstrarea în cult a bisericii, refuncţionalizarea unor spaţii ale cetăţii