Ansamblu arhitectural de valoare excepţională, cele opt biserici de lemn aflate sub protecţie UNESCO se adaugă celorlalte 85 de biserici de lemn, monumente istorice răspândite pe întreg teritoriul judeţului Maramureş.

Alegerea UNESCO a fost făcută pe bază de reprezentativitate ţinând cont de vechimea lor, încadrare în mediu, stil arhitectonic, tehnică de construcţie, pictură interioară şi stare de conservare.
În aceste sens şase dintre ele definesc biserica maramureşană clasică, una (Rogoz) defineşte biserica din Transilvania de nord, iar cea din Plopiş ilustreză tranziţia dintre stilurile menţionate.
Originalitatea arhitecturii autohtone este legată de combinarea elementelor de arhitectură răsăritene şi apusene- plan de origine bizantină şi expresie gotică în care materialul folosit-lemnul-ilustreză măiestria unor meşteri populari, al căror anonimat se înscrie în creaţia colectivă care s-a dovedit în timp genială.