Bisericile pictate din Nordul Moldovei îşi menţin, încă, întreaga autenticitate garantată de lucrările de restaurare
ştiinţifică, care au evidenţiat aspectul lor iniţial prin folosirea, alături de alte mărturii, a imaginii monumentului
aşa cum ni s-a păstrat în picturile votive. Totodată, restaurarea a dezvăluit că stratul picturii originale nu a suferit
niciodată modificări. Inscripţiile votive în piatră, cele pictate, piesele originale ale inventarului mobil
(iconostasuri, icoane, broderii), pietrele tombale conservate, toate contribuie la stabilirea şi garantarea autenticităţii
acestor monumente.
Legislaţia în vigoare privind protejarea monumentelor din România asigură, prin intermediul instituţiilor specializate, păstrarea şi conservarea acestor lăcaşuri.